Obchodní podmínky : Vitokonex- vinařství,výčepní technika,jezírka

Obchodní podmínky

1) Objednávka


Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.2) Zrušení objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.


Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

 

3) Odstoupení od kupní smlouvy


Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000.

Po každém Vašem nákupu, který je realizován prostřednictvím našeho e-shop je možné do 14-ti dnů odstoupit od takto uzavřené smlouvy (v této lhůtě nás informujete o Vašem odstoupení) a následně do 14 dnů od od odstoupení od smlouvy  bez udání důvodu vracíte zakoupené zboží. (pouze občané - fyzické osoby) stejným způsobem, jako při nákupu v kamenné prodejně.. V případě, že máte zboží již zaplaceno, vrátíme Vám zpět peníze na Váš účet . Na vrácení zboží poskytujeme lhůtu 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy (ve 14-tidenní lhůtě.)

V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné (ve směru dopravy zboží od prodejce k zákazníkovi) a to pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že zvolil dražší způsob dopravy).

Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Naše společnost se zavazuje ve lhůtě do 14 dní vrátit kupujícímu peníze při "odstoupení od smlouvy" a po vrácení zboží..


Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 

 • musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • nesmí být použité
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • s originál dokladem o koupi


Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).4) Dodací podmínky


Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3-15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.

Zboží zasíláme přepravní službou PPL a Českou poštou. Poštovné účtujeme dle velikosti a hmotnosti.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.5) Reklamace a záruka

Případné reklamace se budeme snažit vyřídit k vaší spokojenosti a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu e-mailem.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje  zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a řídí se platnými zákony.

Záruka se nevztahuje na :

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným používáním výrobku
 • nesprávným skladováním
 • nesprávnou údržbou6) Ochrana osobních dat


Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.7) Prodej a platba zboží

Prodávající je majitelem zboží až do úplného zaplacení. Uhrazení plné částky je provedeno dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží včetně dopravy.8) Závěrečná ustanovení


Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

akce

Chlazení na víno Lindr AS-200 Green Line

Chlazení na víno Lindr AS-200 Green Line

33.154 Kč vč. DPH (34.340 Kč)
Narážecí hlava Micromatic - Kombi

Narážecí hlava Micromatic - Kombi

998 Kč vč. DPH (1.452 Kč)
Chlazení na víno Lindr CWP 300 V s ohřevem

Chlazení na víno Lindr CWP 300 V s ohřevem

58.685 Kč vč. DPH (62.033 Kč)

výrobci